"Enter"a basıp içeriğe geçin

E-imza Nerelerde Kullanılır?

E-Devlet Uygulamalarında 

E-ÇED (Çevre Etki Değerlendirmesi

UYAP (Ulusal Yargı Ağı Projesi) 

Kurumlar Arası İletişim Sağlanmasında 

(Emniyet Müdürlükleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüklerinde vb.) 

Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi (KEP) 

MERSİS (Merkezi Sicil Kayıt Sistemi) kapsamında ticari sicil işlemlerinde 

Başvuru İşlemleri (YGS,KPSS, LES,Pasaport vb.) 

MERNİS ( Kimlik Numarası ) işlemlerinde 

EKAP ( Elektronik Kamu Alımları Platformu ) işlemlerinde 

e-Reçete Projesi & e-Nabız & TİTCK Projesi ( Sağlık Bakanlığı ) işlemlerinde 

e-Haciz Projesi ( Sosyal Güvenlik Kurumu ) işlemlerinde 

e-OKUL ( Milli Eğitim Bakanlığı) işlemlerinde 

POLNET (Polis Bilgisayar Ağı) işlemlerinde 

DMO (Elektronik satış uygulaması) işlemlerinde 

GİMOP (Gümrük İdarelerinin Modernizasyonu Projesi) işlemlerinde 

TAKBİS (Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi) işlemlerinde 

TPE ( Türk Patent Enstitüsü) işlemlerinde 

TPE ( Türk Patent Enstitüsü) işlemlerinde 

RTÜK (Radyo ve Televizyon Üst Kurulu) işlemlerinde 

Banka talimatlarının gönderilmesinde, 

Elektronik arşivin e-İmzalanmasında, 

ÜTS (Ürün Takip Sistemi) işlemlerinde, 

Marka patent başvurularında, 

Bilirkişi başvurularında, 

Uzlaştırmacı başvurularında, 

İhracat destek ödemesi başvurularında, 

Yabancıların çalışma izinleri başvurularında, 

Yetkilendirilmiş yükümlü başvurularında, 

Çalışan hizmet sözleşmelerinde ve diğer tüm sözleşmelerde 

İhalelere katılımlarda